1041/2016 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

24/08/2016 - 12:18

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
Α)ΕΡΥΘΡΟ ΦΩΣ ΣΕ ΘΕΣΗ :
39 55 46Β - 023 42 22Α.ΥΨΟΣ:6 ΜΕΤΡΑ.ΕΜΒΕΛΕΙΑ:3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.
Β)ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 55 46Β - 023 42 23Α.ΥΨΟΣ:6 ΜΕΤΡΑ.ΕΜΒΕΛΕΙΑ:3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.