Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1288/2015 1288/2015 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ.ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

19/10/2015 - 11:59

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 3 ΕΩΣ 5 ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΑ:
38 15 18Β - 022 04 35Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.