352/2020 352/2020 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 7710.1)

26/02/2020 - 12:25

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 41 24Β - 026 56 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.