345/2020 345/2020 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ,ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

25/02/2020 - 13:16

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ,ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 52 48Β - 023 43 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.