339/2020 339/2020 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΙΔΑ ΜΑΝΔΗΛΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

25/02/2020 - 12:46

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΝΗΣΙΔΑ ΜΑΝΔΗΛΙ. ΦΑΝΟΣ :
37 56 06Β - 024 31 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.