338/2020 338/2020 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΟΡΜΟΣ ΠΕΡΑΝΙ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ KΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ.

25/02/2020 - 12:43

ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΟΡΜΟΣ ΠΕΡΑΝΙ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 53 45Β - 023 29 01Α
37 53 44Β - 023 29 00Α
37 53 39Β - 023 29 12Α
37 53 40Β - 023 29 13Α
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
37 51 30Β - 023 28 00Α
37 51 30Β - 023 28 30Α
37 51 00Β - 023 28 30Α
37 51 00Β - 023 28 00Α