323/2020 323/2020 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ. ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

20/02/2020 - 12:24

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ. ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,5 ΜΕΤΡΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 55 00Β - 027 51 00Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.