322/2020 322/2020 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

20/02/2020 - 12:21

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ M/S "GIANNOYLA" ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 55 00Β - 027 51 00Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.