270/2020 270/2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

12/02/2020 - 12:30

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ.
ΑΚΡΑ ΚΕΦΑΛΟΣ. ΦΑΝΟΣ:
37 28 54Β - 024 26 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.