245/2020 245/2020 - ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

10/02/2020 - 12:35

ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.
ΑΚΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΦΑΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ :
35 26 00Β - 024 58 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.