234/2020 234/2020 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/02/2020 - 12:23

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΦΑΝΟΣ:
36 25 00Β - 027 23 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.