198/2020 198/2020 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

03/02/2020 - 12:56

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.
04 ΦΕΒ 20 1201Z ΕΩΣ 08 ΦΕΒ 20 2359Ζ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
38 26 00Β - 024 30 00Α
39 08 00Β - 023 19 00Α
39 51 00Β - 024 03 00Α
39 44 00Β - 025 00 00Α
39 12 00Β - 025 40 00Α
38 26 00Β - 025 24 00Α