157/2020 157/2020 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

27/01/2020 - 13:30

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 21 12Β - 025 09 24Α.
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.