154/2020 154/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

27/01/2020 - 12:59

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΝΗΣΟΥ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ:
37 55 48Β - 023 36 18Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΣHΜΑΝΤΗΡΑ.