132/2020 132/2020 - ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

24/01/2020 - 12:38

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.ΑΚΡΑ ΠΟΥΝΤΑ ΟΡΜΟΥ ΠΕΤΡΙΕΣ
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 24 30Β - 024 12 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.