119/2020 119/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

22/01/2020 - 12:15

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΜΟΥΡΤΟΣ
ΦΑΝΟΣ:
39 24 24Β - 020 12 42Α
ΕKΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.