118/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

21/01/2020 - 12:41

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ.ΒΟΡΕΙΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΓΝΩΝΤΑΣ.ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
39 05 06Β - 023 42 24Α
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ