97/2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

16/01/2020 - 13:07

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 01 58Β - 023 34 24