95/2020 95/2020 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΒΕΣΗ ΦΑΝΟΥ.

16/01/2020 - 12:36

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΟΡΜΟΥ ΣΚΑΛΑ.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΒΕΣΗ ΕΡΥΘΡΟΥ ΦΑΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 32 54Β - 026 21 24Α