94/2020 94/2020 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΒΕΣΗ ΦΑΝΟΥ.

16/01/2020 - 12:34

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΟΡΜΟΥ ΣΚΑΛΑ.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΒΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 32 54Β - 026 21 18Α