91/2020 91/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΑΣΤΡΑΚΕΡΗ.ΕΣΚΑΦΕΣ.

16/01/2020 - 12:26

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΑΣΤΡΑΚΕΡΗ.
ΑΠΟ 15 ΙΑΝ 2020 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ:
39 47 46Β - 019 45 31Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.