80/2020 80/2020 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ "ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ".

15/01/2020 - 12:46

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ'.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΗΝ
170800Ζ - 171300Ζ ΙΑΝ. 20
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α