78/2020 - ΝΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. AΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΝΕΑ ΚΙΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

14/01/2020 - 13:14

ΝΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.AΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΝΕΑ ΚΙΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 35 00Β - 022 45 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.