77/2020 77/2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .

14/01/2020 - 13:13

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 22 36Β - 026 08 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.