54/2020 54/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ KAI ΟΡΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

13/01/2020 - 12:54

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
3ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΣ :
39 30 06B - 020 13 00A
EKTOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.