39/2020 39/2020 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

10/01/2020 - 13:18

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.ΝΗΣΙΔΑ ΖΟΥΡΑΦΑ.
ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 28 24Β - 025 50 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.