20/2020 20/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ. ΦΑΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

08/01/2020 - 06:57

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΡΑ ΝΗΣΟΥ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.
ΦΑΡΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 56 42Β - 023 35 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ