15/2020 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/01/2020 - 14:38

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙOΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 12 00Β - 024 08 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.