13/2020 13/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/01/2020 - 14:35

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 22 18Β - 024 29 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.