9/2020 9/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/01/2020 - 14:25

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ.ΑΚΡΑ ΔΟΥΚΑΤΟ.
ΦΑΝΟΣ:
38 33 54Β - 020 32 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.