1960/2019 1960/2019 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΦΑΝΟΣ ΧΑΝΙΑ.ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

31/12/2019 - 11:59

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΧΑΝΙΑ.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΕΞΩΘΙ ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ :
35 31 18Β - 24 00 54Α
ΑΠΕΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.