1947/2019 1947/2019 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.

27/12/2019 - 13:26

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΩΣ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ,ΚΥΡΙΑΚΩΝ,ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:
39 13 12Β - 022 49 06Α
KAI ΑΚΤΙΝΑ 5 Ν.ΜΙΛΙΑ.