1945/2019 1945/2019 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΡΗΤΗ'. ΠΕΡΙΟΧΗ 'C'.

27/12/2019 - 13:21

KΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΡΗΤΗ'. ΠΕΡΙΟΧΗ 'C'.
Α)ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑΠΌ 05:30Ζ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ.
Β)ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΠΌ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΌ 05:30Ζ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ.
ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
Α. 35 36 00B - 024 07 00A
Β. 36 18 00B - 024 07 00A
Γ. 36 18 00B - 025 59 00A
Δ. 36 25 00B - 026 12 00A
Ε. 36 16 00Β - 026 40 00Α
Ζ. 35 36 00Β - 026 41 00Α
Η. 35 31 00Β - 024 11 00Α
Γ) ΠΡΟΣΘΑΛΑΣΣΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ME KENTΡO:
'R1':35 32 00Β - 024 13 00Α -- 'R2': 35 28 00Β - 024 11 45Α
ΑΚΤΙΝΑ 1000 ΜΕΤΡΑ. ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ 'NAMFI CONTROL' ΣΤΟ VHF ΔΙΑΥΛΟΙ 12 ΚΑΙ 16.