1944/2019 1944/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΨΑΘΟΥΡΑ'.

27/12/2019 - 13:16

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΨΑΘΟΥΡΑ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 15:00Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
39 26 00B - 023 53 00A
39 46 00B - 023 40 00A
40 00 30B - 024 18 00A
39 43 00B - 024 31 00A.