1942/2019 1942/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'.

27/12/2019 - 13:11

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 13:00Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 47 00Β - 023 17 00Α
37 52 00Β - 023 22 00Α
37 50 00Β - 023 26 00Α
37 44 00Β - 023 22 00Α.