1940/2019 1940/2019 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'.

27/12/2019 - 13:05

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
Α) ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ.
Β)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 13:00Ζ
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ,ΚΥΡΙΑΚΩΝ,ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 48 00Β - 021 05 00Α
37 31 50Β - 021 08 00Α
37 31 00Β - 021 20 00Α
37 48 00Β - 021 17 00Α