1937/2019 1937/2019 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΜΕΘΩΝΗ'.

27/12/2019 - 12:56

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΜΕΘΩΝΗ' ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
Α)ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ.
Β)ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ
Γ)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 10:00Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
36 48 00Β - 021 40 00Α
36 48 00Β - 021 50 00Α
36 42 00Β - 021 54 00Α
36 31 00Β - 022 13 00Α
36 21 30Β - 022 04 30Α
36 36 00Β - 021 40 00Α.