1933/2019 1933/2019 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ N. ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ Λ. ΜΥΡΙΝΑΣ.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ.

27/12/2019 - 12:44

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ N. ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ Λ. ΜΥΡΙΝΑΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
39 52 18Β - 025 03 06Α
TΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ 6ΝΜ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ.