1927/2019 1927/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ. ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

24/12/2019 - 11:24

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ. ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΦΑΝΟΣ:
37 56 06B - 023 40 48A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.