1925/2019 1925/2019 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.''ΠΩΜΣ ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ'' ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ.

23/12/2019 - 12:57

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.''ΠΩΜΣ ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ'' ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 35 54Β - 023 33 42Α
ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ.