1882/2019 1882/2019 - ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΟΡΜΟΣ ΓΟΥΒΙΩΝ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

16/12/2019 - 12:39

ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΟΡΜΟΣ ΓΟΥΒΙΩΝ. 2ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ :
39 39 24B - 019 51 06A
EKTOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.