1871/2019 1871/2019 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

12/12/2019 - 12:59

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ. ΦΑΝΟΣ:
37 36 48Β - 026 17 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ