1866/2019 1866/2019 - ΝΟΤΙΟ AΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑ.

11/12/2019 - 14:08

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑ
ΣΕ ΘΕΣΗ :
37 06 04Β - 025 15 58Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .