1779/2019 1779/2019 - ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ . ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

29/11/2019 - 12:30

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΌ 28 ΝΟΕ 19 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
35 37 00Β - 023 48 00Α
35 37 00Β - 023 49 00Α
35 36 00Β - 023 48 00Α
35 36 00Β - 023 49 00Α