1764/2019 1764/2019 - ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ. ΝΗΣΙΔΑ ΑΣΠΡΟ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

27/11/2019 - 12:43

ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ. ΝΗΣΙΔΑ ΑΣΠΡΟ. ΦΑΝΟΣ:
37 23 36Β - 024 59 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.