1761/2019 1761/2019 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ.ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ.

27/11/2019 - 12:33

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ.ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘEΣΕΙΣ:
Α) 40 37 29B - 024 34 22A (ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ)
Β) 40 36 29Β - 024 36 21Α ( ΠΟΤΟΣ)
Γ) 40 36 20Β - 024 36 23Α(ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ)
Δ) 40 42 35Β - 024 45 41Α (ΠΟΤΑΜΙΑ)
Ε) 40 43 17Β - 024 45 36Α (ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ)
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ VHF CH. 12