Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1749/2019 1749/2019 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΜΑΡΙΝΑ ΘΑΣΟΥ.ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ.

26/11/2019 - 12:21

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΜΑΡΙΝΑ ΘΑΣΟΥ.ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘEΣΗ:40 46 50B - 024 42 09A
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ VHF CH. 12