Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1688/2019 1688/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΠΕΚΟΠΕΙ.

15/11/2019 - 12:05

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΥΛΑΚΙ '2' 1ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΗΣΩΝ ΟΘΩΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 50 24Β - 019 25 00Α
ΑΠΕΚΟΠΕΙ.