1649/2019 - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΛΙΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

06/11/2019 - 13:14

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΛΙΟΥ.
ΝΑ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 18 36Β - 023 08 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.