1630/2019 1630/2019 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΙΓΓΙTΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

04/11/2019 - 13:20

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΙΓΓΙTIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 12 18Β - 023 46 43Α